priser

Personaleadministration for ansatte, tidligere ansatte, ansøgere:

  • Identifikationsoplysninger
  • Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder stilling og tjenestested, lønforhold, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, personalepapirer, uddannelse og sygefravær. Der indhentes samtykkeerklæring i fornødent omfang (se skabelon om samtykkeerklæring vedrørende håndtering af persondata om klinikkens medarbejdere.
  • Strafbare forhold
  • Helbredsoplysninger

Modtagere af personoplysninger:

1. Offentlige myndigheder (SKAT)

2. Banker (lønkonto)

3. Lønbureau

4. Pensionsselskaber

5. Revision - Intension

6. Tandlægeforeningen

7. Kursusudbydere

 

Oplysninger om tidligere ansatte slettes senest 5 år efter afslutningen af ansættelsesforholdet. Opbevaringen sker, idet det er nødvendigt for at kunne fastlægge og forsvare retskrav samt grundet regnskabs-/revisionstekniske årsager.(Se skabelon til samtykkeerklæring ved ansættelse af medarbejdere på klinikken). 

Jobansøgninger slettes senest 6 måneder efter ansøgningen er modtaget (oplyses til jobsamtalen). Alle jobansøgere får information om, hvordan klinikken anvender personoplysninger 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-arbejde sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring.

Fysisk materiale opbevares aflåst og på klinikejerens (dataansvarlig) kontor.