Miljø

Hygiejnen på klinikken har top prioritet - både for din og vores sikkerheds skyld. Alle på klinikken har ansvar for at vi har højeste hygiejnestandard. Vi lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger og nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker.

På klinikken bruger vi ikke kviksølvsholdige fyldningsmaterialer - vi undgår det, da det både har kosmetiske, miljø- og helbredsmæssige fordele.

Vi har digitale røntgenprocedurer. Det reducerer stålepåvirkningen betydeligt og vi undgår kemikalier i røntgenfremkaldelsen. Alle billeder såvel farvefotos som røntgenbilleder fremstilles direkte på skærmen, og kan studeres efter få sekunder. De opbevares sikkert uden adgang for uvedkommende.

I stedet for at ventilere skadelige stoffer væk, forsøger vi undgå at anvende sådanne. Det er en fordel for alle på klinikken - også dig - og for hele det samlede miljø.