Krone / Bro

En tandkrone er en "hætte", der sættes ned over en tand, der er svækket eller har mistet sin styrke fx efter en stor fyldning; hvis der mangler noget af tand-en; eller hvis der er en revne i den. På den måde beskytter vi tanden.

En krone laves ofte af porce-læn, så tanden efterfølgende ligner en helt almindelig tand – pæn og hvid. I kindtænderne anvendes også guldkroner, for-di en guldkrone er lidt stærkere end porcelæn, og kindtænderne er udsat for stort tyggetryk og slid. 

Kronen fremstilles efter aftryk og med farveprøve på et tand-teknisk laboratorium, hvorefter den fastgøres med cement ovenpå tanden. Derfor kræver en kronebehandling to tand-lægebesøg. Første gang sliber vi tanden til, tager aftryk og farveprøve, og påsætter en midlertidig plastkrone, og ved det andet besøg sætter vi så den endelige krone på.

 

Bro
Hvis du har mistet en eller flere tænder, men stadig har gode tænder på hver side af mellemrummet, kan vi fremstille en bro.

Broen bygges op i flere led, som fastgøres med cement og en krone (læs også under kroner) på de eksisterende tænder på hver side af mellemrummet – som en bro. Mellemledet, som erstatter den manglende tand er dermed fastgjort til tænderne på hver  side og ligner og fungerer som en almindelig tand.

Et alternativ til en bro er et eller flere implantater (læs mere under implantater). 

Det er meget vigtigt at pleje en bro rigtigt, men det viser vi dig selvfølgelig, når vi fastgør broen