priser

Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper. Der er de faste ydelser, som er ens ved alle tandlæger i hele landet, og så er der de frie ydelser, som den enkelte klinik selv bestemmer.

Du vil altid kunne få oplyst prisen på de faste og frie ydelser på vores klinik, og vi laver gerne et overslag efter dit ønske.

 

Sygesikringsoverenskomst


Alle priser vedrørende sygesikringsoverenskomsten kan ses på 

tandlægeforeninens hjemmeside

Frie ydelser/ Priser pr. 1. oktober 2016

Flerfladet plastfyldning
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader                                    800 - 1000 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 3 flader                                    900 - 1200 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 4 flader                                  1200 - 1500 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 5 flader                                  1500 - 1700 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 2 flader                                        1000 - 1200 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 3 flader                                        1200 - 1400 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 4 flader                                        1400 - 1600 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 5 flader                                        1600 - 1800 kr

Stift 
Præfabrikeret cementeret stift i rodbehandlet tand inc røntgen             1900 - 2100 kr

Krone
Krone af ædelmetal med påbrændt porcelæn (MK-krone)                     5500 - 6100 kr
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn                               4000 - 4500 kr
Fuldkeramisk krone til fortand                                                                6000 - 6500 kr
(uden stifter og opbygning, men inc. røntgen, beslibning af tand, cementering, bedøvelse, provisorium og dokumentation af medicinsk udstyr)

Rodbehandling
(inkluderer nødvendig bedøvelse, nødvendige røntgen, udrensning desinfektion af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler. Eksklusiv afsluttenden tandbehandling med fyldning eller krone) 
Rodbehandling i fortand, overkæbe.                                                     1600 - 1800 kr
Rodbehandling i lille kindtand med 2 kanaler                                        2100 - 2300 kr
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden                            2600 - 2800 kr
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i undermunden                            3100 - 3300 kr

Bro 3 led
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden
af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning)       14.000 - 17.500 kr

Operativ fjernelse af (visdoms)tand (ikke ekstraktion)                          1100 - 2500 kr
Implantatbehandling - enkelttand i siderne                                           ca.    17.000 kr
Implantatbehandling - fortand (eksklusiv provisorium)                         ca.    19.000 kr
2 stk. trykknapsimplantater (eksklusiv protesearbejdet)                       ca.    22.000 kr
Lille bro på to implantater ( i siderne)                                                   ca.    33.000 kr  
Lille bro på to implantater ( i fronten)                                                    ca.    35.000 kr 
Ved større behandlinger bør der laves mere præcist overslag
Påberegn også udgifter til efterkontroller( ca ½+1+3+5+10 år)                 230 - 900 kr
(fast tilskud fra den offentlige sygesikring)

En lokal bedøvelse                                                                                    265 - 500 kr

Hård bidskinne    inc tilpasning og aflevering samt 1. kontrol                           3405 kr

De nævnte priser er inkl. prisen på eventuel teknik, 
eksklusive priser på bedøvelse, lattergas og/eller røntgenbilleder med mindre andet anført