priser

Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper. Der er de faste ydelser, som er ens ved alle tandlæger i hele landet, og så er der de frie ydelser, som den enkelte klinik selv bestemmer.

Du vil altid kunne få oplyst prisen på de faste og frie ydelser på vores klinik, og vi laver gerne et overslag efter dit ønske.

 

Sygesikringsoverenskoms4
Alle priser vedrørende sygesikringsoverenskomsten kan ses på 
tandlægeforeninens hjemmeside

Frie ydelser/ Priser pr. 25. Maj 2018


Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 3 flader                                  1295 - 1495 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 4 flader                                  1550 - 1850 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 5 flader                                  1850 - 2150 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 2 flader                                        1295 - 1495 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 4 flader                                        1850 - 2050kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 5 flader                                        2035 - 2350 kr

Stift 
Præfabrikeret cementeret stift i rodbehandlet tand inc røntgen            2400 - 2850 kr

Krone
Krone af ædelmetal med påbrændt porcelæn (MK-krone)                     6600 - 8200 kr
Fuldkeramisk krone til fortand                                                                 6600 - 8200 kr
(uden stifter og opbygning, men inc. røntgen, beslibning af tand, cementering, bedøvelse, provisorium og dokumentation af medicinsk udstyr)

Rodbehandling
(inkluderer nødvendig bedøvelse, nødvendige røntgen, udrensning desinfektion af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler. Eksklusiv afsluttenden tandbehandling med fyldning eller krone) 
Rodbehandling i fortand, overkæbe.                                                      3685 - 5000 kr
Rodbehandling i lille kindtand med 2 kanaler                                        4785 - 6050 kr
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden                            6000 - 7260 kr
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i undermunden                            6950 - 8200 kr

Bro 3 led
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden
af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning)       17.000 - 20.000 kr

Operativ fjernelse af (visdoms)tand (ikke ekstraktion)                          1500 - 5500 kr
Implantatbehandling - enkelttand i siderne                                           ca.    20-22.000 kr
Implantatbehandling - fortand (eksklusiv provisorium)                         ca.    20-23.000 kr
2 stk. trykknapsimplantater (eksklusiv protesearbejdet)                        ca.    28.000 kr
Lille bro på to implantater ( i siderne)                                                    ca.    38.000 kr  
Lille bro på to implantater ( i fronten)                                                    ca.    38.000 kr 
Ved større behandlinger bør der laves mere præcist overslag
Påberegn også udgifter til efterkontroller( ca ½+1+3+5 år)                 350 - 1000 kr
(fast tilskud fra den offentlige sygesikring)

En lokal bedøvelse                                                                                   357-660 kr

Hård bidskinne    inc tilpasning og aflevering samt 1. kontrol                4070- 4400 kr

De nævnte priser er inkl. prisen på eventuel teknik, 
eksklusive priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder med mindre andet anført