priser

Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper. Der er de faste ydelser, som er ens ved alle tandlæger i hele landet, og så er der de frie ydelser, som den enkelte klinik selv bestemmer.

Du vil altid kunne få oplyst prisen på de faste og frie ydelser på vores klinik, og vi laver gerne et overslag efter dit ønske.

 

Sygesikringsoverenskoms4
Alle priser vedrørende sygesikringsoverenskomsten kan ses på 

tandlægeforeninens hjemmeside

Frie ydelser/ Priser pr. 25. Maj 2018

Flerfladet plastfyldning
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader                                    650 - 1100 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 3 flader                                    945 - 1260 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 4 flader                                  1260 - 1575kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 5 flader                                  1575 - 1785 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 2 flader                                          840 - 1260 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 3 flader                                        1250 - 1500 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 4 flader                                        1470 - 1680 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 5 flader                                        1680 - 1890 kr

Stift 
Præfabrikeret cementeret stift i rodbehandlet tand inc røntgen             1995 - 2446 kr

Krone
Krone af ædelmetal med påbrændt porcelæn (MK-krone)                     5774 - 6404 kr
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn                               4200 - 4300 kr
Fuldkeramisk krone til fortand                                                                5774 - 6824 kr
(uden stifter og opbygning, men inc. røntgen, beslibning af tand, cementering, bedøvelse, provisorium og dokumentation af medicinsk udstyr)

Rodbehandling
(inkluderer nødvendig bedøvelse, nødvendige røntgen, udrensning desinfektion af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler. Eksklusiv afsluttenden tandbehandling med fyldning eller krone) 
Rodbehandling i fortand, overkæbe.                                                     1680 - 1890 kr
Rodbehandling i lille kindtand med 2 kanaler                                        2205 - 2415 kr
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden                            2730 - 2940 kr
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i undermunden                            3255 - 3465 kr

Bro 3 led
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden
af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning)       14.700 - 18.372 kr

Operativ fjernelse af (visdoms)tand (ikke ekstraktion)                          1155 - 3674 kr
Implantatbehandling - enkelttand i siderne                                           ca.    19.000 kr
Implantatbehandling - fortand (eksklusiv provisorium)                         ca.    20.000 kr
2 stk. trykknapsimplantater (eksklusiv protesearbejdet)                       ca.    24.000 kr
Lille bro på to implantater ( i siderne)                                                   ca.    33.000 kr  
Lille bro på to implantater ( i fronten)                                                    ca.    35.000 kr 
Ved større behandlinger bør der laves mere præcist overslag
Påberegn også udgifter til efterkontroller( ca ½+1+3+5+10 år)                 250 - 1000 kr
(fast tilskud fra den offentlige sygesikring)

En lokal bedøvelse                                                                                    278 - 525 kr

Hård bidskinne    inc tilpasning og aflevering samt 1. kontrol                           3570 kr

De nævnte priser er inkl. prisen på eventuel teknik, 
eksklusive priser på bedøvelse, lattergas og/eller røntgenbilleder med mindre andet anført