priser

Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper. Der er de faste ydelser, som er ens ved alle tandlæger i hele landet, og så er der de frie ydelser, som den enkelte klinik selv bestemmer.

Du vil altid kunne få oplyst prisen på de faste og frie ydelser på vores klinik, og vi laver gerne et overslag efter dit ønske.

 

Sygesikringsoverenskoms4
Alle priser vedrørende sygesikringsoverenskomsten kan ses på 

tandlægeforeninens hjemmeside

Frie ydelser/ Priser pr. 25. Maj 2018

Flerfladet plastfyldning
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader                                    800 - 1100 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 3 flader                                  1000 - 1300 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 4 flader                                  1400 - 1700 kr
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 5 flader                                  1600 - 1900 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 2 flader                                        1000 - 1300 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 3 flader                                        1250 - 1500 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 4 flader                                        1500 - 1800 kr
Fyldning på stor kindtand (molar) på 5 flader                                        1700 - 2000 kr

Stift 
Præfabrikeret cementeret stift i rodbehandlet tand inc røntgen             1995 - 2446 kr

Krone
Krone af ædelmetal med påbrændt porcelæn (MK-krone)                     5774 - 6404 kr
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn                               4200 - 4300 kr
Fuldkeramisk krone til fortand                                                                5774 - 6824 kr
(uden stifter og opbygning, men inc. røntgen, beslibning af tand, cementering, bedøvelse, provisorium og dokumentation af medicinsk udstyr)

Rodbehandling
(inkluderer nødvendig bedøvelse, nødvendige røntgen, udrensning desinfektion af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler. Eksklusiv afsluttenden tandbehandling med fyldning eller krone) 
Rodbehandling i fortand, overkæbe.                                                     2500 - 3000 kr
Rodbehandling i lille kindtand med 2 kanaler                                        3000 - 3500 kr
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden                            3500 - 4500 kr
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i undermunden                            4500 - 5500 kr

Bro 3 led
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden
af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning)       14.700 - 18.372 kr

Operativ fjernelse af (visdoms)tand (ikke ekstraktion)                          1155 - 3674 kr
Implantatbehandling - enkelttand i siderne                                           ca.    19.000 kr
Implantatbehandling - fortand (eksklusiv provisorium)                         ca.    20.000 kr
2 stk. trykknapsimplantater (eksklusiv protesearbejdet)                       ca.    24.000 kr
Lille bro på to implantater ( i siderne)                                                   ca.    33.000 kr  
Lille bro på to implantater ( i fronten)                                                    ca.    35.000 kr 
Ved større behandlinger bør der laves mere præcist overslag
Påberegn også udgifter til efterkontroller( ca ½+1+3+5 år)                 250 - 1000 kr
(fast tilskud fra den offentlige sygesikring)

En lokal bedøvelse                                                                                    278 - 525 kr

Hård bidskinne    inc tilpasning og aflevering samt 1. kontrol                           3570 kr

De nævnte priser er inkl. prisen på eventuel teknik, 
eksklusive priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder med mindre andet anført