For Patienter

For patienter

Når du er blevet henvist til Kohbergtandklinik vil der ske en visitation. Herefter bliver du kontaktet via email, brev eller telefon med henblik på at aftale tid til behandling eller yderligere behandlingsplanlægning, hvis der er behov herfor. Vi tilbyder at fremsende et behandlingsoverslag.

Vi sørger ligeledes for at informere om eventuelle post-operative forholdsregler, du skal gøre dig. 

Hvis du henvises til os, kan du af hensyn til loyalitetsforholdet mellem henviser og kirurg, ikke fortsætte som fast patient hos os inden for de førstkommende to år. Dog står vi naturligvis altid til rådighed såfremt der opstår forandringer eller komplikationer i forbindelse med behandlingen, du har fået foretaget hos os.

 

Vi indhenter information fra det fælles medicinkort (FMK). Forud for enhver invasiv behandling har vi pligt til at spørge om dit helbred, herunder medicinering.

FMK er et redskab, der sikrer, at vi har adgang til relevante medicinoplysninger således at intet overses.
Bemærk: Systemet giver ikke adgang til din journal fra hverken læge, sygehus eller andre tandlæger.